روش ارسال بصورت پس کرایه یا باربری می باشد.محصولات خریداری توسط شما پس از ثبت در کمترین زمان ممکن ارسال خواهد شد .